Gratis bericht plaatsen

Versterk de positie van je eigen site!

Bedrijfshulpverlening volgens de wet

Bedrijfshulpverlening (BHV) is de hulp die verleend wordt bij een calamiteit binnen uw bedrijf, die de veiligheid en gezondheid van uw werknemers en bezoekers in gevaar brengen.

Bij bedrijfshulpverlening wordt zelf georganiseerde hulp aangeboden door de werknemers van het bedrijf. De zogenaamde bedrijfshulpverleners (BHV’ers) schieten te hulp wanneer de veiligheid en gezondheid van werknemers en bezoekers op het spel staan. De belangrijkste taak van een BHV’er is het proberen te voorkomen en beperken van menselijk letsel en schade.

Volgens de Arbowet is elke werkgever verplicht om bedrijfshulpverlening te verzorgen volgens de door de Arbowet gestelde richtlijnen. In kleine bedrijven kan de werkgever ook zelf BHV’er zijn, maar dan moet deze ervoor zorgen dat er een vervangende BHV’er aanwezig is als de werkgever niet aanwezig is.

Verplicht minimaal aantal BHV’ers

In de Arbowet van 2007 stond beschreven dat er voor 50 werknemer minimaal één BHV’er aanwezig moest zijn. Dit is echter komen te vervallen. Tegenwoordig zegt de Arbowet dat elke organisatie verplicht is om doeltreffende maatregelen te treffen op het gebied van BHV. Dit kan op verschillende manieren gerealiseerd worden.

Bij het organiseren van de BHV en het bepalen van het benodigde aantal BHV’ers dient rekening te worden gehouden met de grootte van het bedrijf en de risico’s die zich binnen het bedrijf bevinden. Dit kun je bepalen aan de hand van de RI&E. Dit is gelijk de reden dat er geen verplicht aantal BHV’ers in de Arbowet staat vastgesteld. Elk bedrijf heeft namelijk andere risico’s.

Wel zegt de Arbowet dat er altijd voldoende geschoolde BHV’ers aanwezig moeten zijn op de bedrijfsvloer. Bij het bepalen van het benodigde aantal BHV’ers moet dus rekening worden gehouden met vakantie, ziekte en ploegendienst. Daarnaast moet rekening worden gehouden met het personeelsbestand. Wanneer er bijvoorbeeld werknemers met een lichamelijke- of verstandelijke beperking zijn, is er een andere verdeling van BHV taken nodig dan bij werknemers zonder beperking.

Herhalingslessen

Elke bedrijfshulpverlener moet regelmatig een herhalingsles volgen, zodat de vergaarde kennis up-to-date blijft. Hoe de werkgever deze bijscholing moet verzorgen, staat niet vermeld in de Arbowet.

Hoe vaak deze herhalingslessen plaatsvinden is afhankelijk van de organisatie. Zo zijn er bepaalde situaties waarin meer herhalingslessen nodig zijn dan slechts één keer per jaar.

Volgens de Arbowet moeten BHV’ers over het algemeen slechts één herhalingscursus per drie jaar volgen, maar uit ervaring blijkt dat er minimaal één herhalingscursus per enkel jaar nodig is om de BHV’ers voldoende geschoold te houden. Zo bent u er zeker van dat de BHV niet te wensen overlaat.

Updated: 28 december 2015 — 12:34 pm

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Plaats je bericht © 2014 Frontier Theme
Secured By miniOrange