Gratis bericht plaatsen

Versterk de positie van je eigen site!

Wat is Lean Production?

Stel je voor dat een bedrijf de productie van een bepaald product wil verhogen. Ze geven werknemers meer taken zodat er meer van de grond komt. Echter moeten de werknemers op deze manier harder werken dan gezond is, wat de productiviteit juist verlaagt. Dit is een voorbeeld van een nadelig gevolg dat in een proces kan optreden. Om dit soort gevolgen te elimineren is er Lean Production.

Wat houdt het in?
Lean Production, ook wel Lean Manufacturing genoemd, is managementfilosofie die erop gericht is om maximale waarde voor de klant te realiseren met zo min mogelijk verspilling. Op deze manier gaan de operationele kosten omlaag, wat zorgt voor een verbetering van het bedrijfsresultaat. Oftewel, het maximaliseren van de waardestroom richting de klant. Deze principes zijn afkomstig van de Japanse autofabrikant Toyota. Toyota wilde zich richten op kwaliteitsplanning, -verbetering en -beheersing. Het productiesysteem is gebaseerd op het elimineren van drie nadelige gevolgen die in een proces kunnen optreden; muri (overbelasting), muda (werk zonder toegevoegde waarde) en mura (variatie).

Muri, muda, mura
Muri vindt plaats wanneer er geproduceerd wordt boven de capaciteit van een persoon of machine, zoals in de inleiding als voorbeeld wordt genoemd. Dit kan ook voorkomen bij machines wanneer een proces het normale werk niet aankan. Hierdoor loopt het proces vast en is er minder productiviteit door overbelasting. Er is sprake van muda wanneer er wordt verspild, wanneer er bij een activiteit gebruik wordt gemaakt van resources maar er geen waarde wordt toegevoegd voor de klant. Met mura wordt de aanwezigheid van ongelijkheden binnen een proces bedoeld, zoals grote tempowisselingen. Lean Production is er dus om overbelasting, verspilling en ongelijkheden binnen een proces te voorkomen.

Value Stream Mapping

Voor het succesvol invoeren van Lean Production en het verbeteren van de totale doorlooptijd zijn behalve procesverbeteringen ook verbeteringen in de waardestroom nodig. Want een procesverbetering zonder verbetering aan de waardestroom leidt ook tot verspilling. Bij een product voor een klant is er namelijk altijd een waardestroom. De waardestroom omvat alle activiteiten die nodig zijn om een product kant en klaar af te leveren bij de klant. Deze moet worden geoptimaliseerd. Met de methode Value Stream Mapping worden verspillingen vermeden en wordt de waardestroom verbeterd. Vele bedrijven werken met Value Stream Mapping. Ben jij enthousiast over Value Stream Mapping en Lean Production en wil je dat je medewerkers hiermee aan de slag gaan? Laat ze dan de cursus Value Stream Mapping volgen en motiveer ze om dit toe te passen in de praktijk.  

Updated: 10 mei 2017 — 12:54 pm

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Plaats je bericht © 2014 Frontier Theme