Gratis bericht plaatsen

Versterk de positie van je eigen site!

Het tegengaan van bodemvervuiling door bedrijven

Als uw bedrijf werkt met vloeistoffen die mogelijk de grond kunnen vervuilen, dan is het verplicht om de vloer onder het bedrijf aan te passen, zodat deze vloeistoffen niet in de grond terecht kunnen komen. Vervolgens wordt via een inspectie vloeistofdichte vloer gecontroleerd of uw vloer aan alle eisen voldoet.

De regels in Nederland zijn hier ondertussen erg streng voor geworden. De reden hiervoor is dat vervuilde grond in de toekomst gevolgen kan hebben voor de gezondheid van mensen die direct of indirect met deze grond in aanraking komen. De kans dat de vloeistoffen waarmee u werkt grote gevolgen zullen hebben voor de gezondheid is misschien niet erg groot. We leven echter in een tijd waarin de gezondheid van de mens bovenaan wordt gezet en ook het milieu van groot belang is. Tel hier ook nog eens bij op dat we beschikken over de juiste kennis en kunde om grondverontreiniging te voorkomen en je komt al snel tot de conclusie dat het logisch is dat er maatregelen moeten worden genomen tegen alle mogelijke grondvervuiling.

Vroeger toen mensen nog niet bezig waren met gevolgen van vervuilende industrie, is de grond in Nederland op veel plekken vervuild geraakt. De overheid is bezig om deze vervuilde grond weer schoon te krijgen. Er is echter zoveel vervuilde grond dat dit een tijdrovend en duur karwei is. De verwachting is dat het opschonen van de Nederlandse grond nog tientallen jaren gaat duren en miljarden euro’s gaat kosten. Dit past goed in het motto voorkomen is beter dan genezen. Daarom wordt tegenwoorden met een vloeistofdichte vloer voorkomen dat de grond nog vervuild raakt.

De vloeistofdichte vloer die bedrijven verplicht zijn om aan te leggen, moet regelmatig worden geïnspecteerd. Het is natuurlijk van groot belang dat de vloeistoffen door slijtage van de vloer niet alsnog in de grond terecht kunnen komen. Voor controle is het van belang dat de vloer gereinigd is en dat zoveel mogelijk is vrijgemaakt. Als de vloer voldoet aan alle eisen ontvangt u een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening. Met de verklaring kunt u aantonen dat u aan de wet- en regelgeving voldoet. Mochten er gebreken worden gevonden dan dienen deze uiteraard eerst opgelost te worden voordat u de verklaring in ontvangst kan nemen.

Updated: 18 oktober 2017 — 9:31 am
Plaats je bericht © 2014 Frontier Theme