Gratis bericht plaatsen

Versterk de positie van je eigen site!

EHBO certificaat als gastouder

Sinds het jaar 2010 moet elke gastouder EHBO aan kinderen kunnen verlenen en een EHBO-diploma voor kinderen bezitten. De certificaten die voldoen aan de gestelde eisen zijn aangewezen door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Enkel de certificaten van organisaties die zelf geen cursussen aanbieden en waarbij de kwaliteitsvereisten voldoende zijn, worden door het ministerie aangewezen. Op deze manier kunnen ouders er zeker van zijn dat gastouders over voldoende kennis beschikken om snel en correct te handelen in gevaarlijke situaties.

Het nieuwe reglement

De opvang door gastouders wordt steeds populairder en is ontwikkeld tot een effectieve vorm van kinderopvang. Door deze enorme groei worden maatregelen om de kwaliteit en betaalbaarheid van de dienst te garanderen ook steeds belangrijker. Zo wordt misbruik door voorkomen en kunnen de ouders gerust naar hun dagelijkse bezigheid. De overheid vindt het zeer belangrijk dat de mogelijkheid tot gastouderopvang blijft voortbestaan, waardoor het ministerie de nieuwe wetgeving inmiddels heeft doorgevoerd. Aan de hand van de nieuwe regels kan de overheid gemakkelijker controleren en verzekeren dat gastouders zich in een correcte en veilige omgeving ontwikkelen.

Aan welke eisen moet een gastouder voldoen?

Om geselecteerd te worden door het ministerie moet een gastouder aan een bepaald aantal eisen voldoen. Ouders gaan namelijk pas gerust naar het werk wanneer ze weten dat hun kindje in veilige handen en een schone woning is. Om de ouders van deze kwaliteit te verzekeren is het nieuwe reglement doorgevoerd. Hierin komen de volgende kwaliteitseisen naar voren:

  • De gastouder moet minimaal beschikken over een MBO-2 diploma Zorg en Welzijn, of een ander diploma dat aan deze eisen voldoet. Een ervaringscertificaat voldoet ook.

  • De gastouders moet een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kunnen aantonen. Wanneer de gastouder huisgenoten van 18 jaar of ouder heeft en de kinderen thuis ontvangt moeten deze ook een VOG kunnen aantonen.

  • De gastouder moet tijdens het werk Nederlands of een Nederlandse streektaal spreken. Het is enkel toegestaan een andere taal te spreken als u kinderen opvangt die voor een korte tijd in Nederland wonen.

  • U bent in bezit van een geregistreerd certificaat Acute Zorg bij Kinderen van het Nikta. Deze cursus EHBO aan kinderen moet voldoen aan de daarvoor wettelijk vastgestelde eisen en wordt afgerond met een examen volgens de Nikta richtlijnen. Wanneer deze cursus positief is afgerond, ontvangt u een wettelijk erkend certificaat EHBO aan kinderen.

  • U bent 18 jaar of ouder en bent niet woonachtig op hetzelfde adres op hetzelfde adres als de ouders van de kinderen.

  • U hebt geen kinderen die onder toezicht staan.
Updated: 25 november 2015 — 8:59 am

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Plaats je bericht © 2014 Frontier Theme